twitter

follow JDD_Krakow at http://twitter.com


  • polski
  • english

Łukasz Kuczera

Topic: Comet enabled application with Lift in 15 minutes

Abstract:
In this session I will introduce Lift on example Comet enabled application to show you pragmatic Lift approach. I’ll also provide three slide introduction to Scala a new fancy objectfunctional language for the Java platform and lay out some history behind Lift.

Lift is an expressive and elegant framework for writing web applications. Lift stresses the importance of security, maintainability, scalability and performance, while allowing for high levels of developer productivity. Lift grows on concepts from other frameworks like:

  • Fast flash to bang – based on Rails quick project starts
  • Django’s not only ORM included – fast ORM using ActiveRecord pattern plus view generation, entities know how to “render themselfs” if you prefer Javaish way theres JPA integration layer
  • Impressive security – ids, names are mangled so replay attacks are very hard, by default Lift forces xhtml and allows dynamic content by abstracting javascript this gives hackers hard days
  • Wickets designer-friendly templates – all templates in Lift are plain XHTML
  • Best Comet support around – write comet app in dozen lines of code and embrace your favorite actor library – Scala, Lift or Akka

Lift is packaged into war just pick application server of your choice and deploy. Lift together with Scala as server side language creates developer friendly combination and is production ready.

Łukasz Kuczera

About the speaker:
Z zawodu programista. Z programowaniem związany od wczesnych lat dzieciństwa. Pierwsze swoje programy pisał w Basic’u na Atari 130XL w wieku 8 lat. W 2000 roku założył lokalną sieć osiedlową, dzięki czemu zdobył doświadczenie w TCP/IP oraz zwarł się po raz pierwszy na poważnie z Linux’em (Debian). Od tej pory zainteresowania autora związały się z sieciami, problemami wydajnego podziału łącza, routingiem oraz ich rozwiązaniami w systemie Linux. W roku 2004 podjął pracę jako administrator w startup’ie EAT, gdzie wraz z grupą zapalonych studentów wdrażali nowe produkty oparte na PHP i Linux. Jedno z urządzeń Faxus stanowi produkt EAT i jest sprzedawane do dzisiaj.
W 2005 zatrudnia się w firmie Net PC w Gdańsku, gdzie rozpoczyna naukę PHP (po krótkim epizodzie z Pythonem). Jednocześnie w ręce autora wpada “Thinking in Java” książka okrzyknięta biblią Javy. Po krótkim czasie opuszcza Net PC i rozpoczyna naukę na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Informatyka gdzie chce zdobyć wiedzę na temat technik programowania. Po roku przenosi się na studia zaoczne w celu uzyskania doświadczenia praktycznego i z powodu rozczarowania poziomem nauczania języków programowania na uczelni. W między czasie tworzy własne aplikacje w Javie. W 2006 roku przyłącza się do firmy Atena w Sopocie gdzie rozpoczyna pracę na dużym projektem naukowo-badawczym finansowanym ze środków unijnych, gdzie poznaje EJB 2.1. Jest to etap kolejnej fascynacji, tym razem frameworkiem Spring, który zwiększa produktywność developerów i omija mnóstwo ograniczeń J2EE. W 2008 roku dołącza do firmy ITIGO gdzie zderza się z silnym frontem developerów .NET. Konstruktywne rozmowy w kuchni powodują zasianie ziarna niepewności czy aby Java to jest “to”. W 2009 roku na konferencji COOLuary zupełnym przypadkiem trafia na prezentację o Scali, prezentacja zasiała kolejne ziarenko tym razem ciekawości. Niedługo później zgłębia świeżo zdobytą książkę Oderskyiego et al. “Programming in Scala”. Od tej pory staje się zapalonym entuzjastą Scali oraz programowania funkcyjnego.

Proidea